Αλλαγή χρήσης ακινήτων για την αξιοποίησή τους και για επαγγελματική δραστηριότητα!

Πότε επιτρέπεται η αλλαγή χρήσης σε ένα κτίριο;

Πότε απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας;

Πότε μπορώ να αλλάξω χρήση σε ακίνητο με απλή άδεια μικρής κλίμακας;

Τι σημαίνει ακριβώς «αλλαγή κατηγορίας σεισμικής σπουδαιότητας»;

Ποια επαγγέλματα μπορούν να στεγάζονται σε χώρους κατοικίας και δεν χρειάζεται αλλαγή χρήσης;

Αλλαγή Χρήσης