Μισθώνουμε το ακίνητό σας Γρήγορα και Υπεύθυνα !

1. Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μίσθωσης 

Από τη στιγμή που ο ιδιοκτήτης και ο ενοικιαστής έρθουν σε συμφωνία για την μίσθωση της κατοικίας, τότε θα πρέπει να υπογράψουν και οι δύο το ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης. Σε αυτό περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: το Μίσθωμα, η Διάρκεια της μίσθωσης και το ποσό της Εγγύησης.

2. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

Ένα από τα πιο σημαντικά δικαιολογητικά που πρέπει να εξασφαλίσει ο ιδιοκτήτης. Σύμφωνα με το νόμο Ν.4342/2015 (ΦΕΚ 143/09/11/2015), ο εκμισθωτής υποχρεούται να εκδώσει Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) στο οποίο  αναφέρονται τα γενικά χαρακτηριστικά του ακινήτου και η ετήσια κατανάλωση ενέργειας.

3. Αστυνομική Ταυτότητα ιδιοκτήτη και ενοικιαστή

4. Βεβαίωση Απόδοσης ΑΦΜ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή

5. Δήλωση μίσθωσης στο Taxisnet από τον ιδιοκτήτη και αποδοχή του ενοικιαστή 

Μετά την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού, ο ιδιοκτήτης έχει στη διάθεση του 30 ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης για να υποβάλλει τα στοιχεία της μίσθωσης στο Taxisnet. Στη συνέχεια, ο ενοικιαστής καλείται να εισέλθει και εκείνος στο Taxinet και να αποδεχτεί ή να απορρίψει τη μίσθωση.