Οι Νομικές Υπηρεσίες του γραφείου μας προσφέρονται από την κυρία Μάρλυ Μαλάμη & τον κύριο Σταύρο Παναγουλόπουλο με  Κύριες Δραστηριότητες Το δίκαιο των ακινήτων και τις μεταβιβάσεις . ‘Εχοντας  αναπτύξει ένα σύστημα one-stop, με «in-house» συμβολαιογράφους που επιτρέπει στον πελάτη να λαμβάνει ολοκληρωμένες συμβουλές από μια πληθώρα ειδικών κάτω από μια στέγη.

Με εμπειρία από πολυάριθμες και σύνθετες περιπτώσεις Ελλήνων και ξένων πελατών που θέλουν να αγοράσουν, να πουλήσουν ή να κατασκευάσουν ακίνητα στην ελληνική επικράτεια.

Εκπροσώπηση του αγοραστή

Διασφάλισει ότι ο πελάτης θα αποκτήσει με ασφάλεια το ακίνητο που επιθυμεί χωρίς βάρη σε αυτό ή οποιεσδήποτε αξιώσεις εναντίον του ιδίου, συμβουλεύοντας και αντιπροσωπεύοντας τον αγοραστή σε κάθε βήμα της όλης διαδικασίας.

Εκπροσώπηση του πωλητή

Διασφάλιση ότι η μεταβίβαση κυριότητας και η πληρωμή της τιμής του ακινήτου γίνεται σύμφωνα με το Νόμο. Οι φορολογικοί και τραπεζικοί κανόνες εφαρμόζονται λεπτομερώς προκειμένου η μεταφορά κεφαλαίων να γίνει με τον κατάλληλο τρόπο και να διασφαλιστούν τα συμφέροντα του πελάτη.