Το Μεσιτικό γραφείο Bonus I.P.S συνεργάζεται με εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ανακαίνισης και της διακόσμησης  με στόχο τις εξειδικευμένες υπηρεσίες στους πελάτες, παρουσιάζοντάς τους μια άρτια, ιδιαίτερη εικόνα για κάθε έργο. Μελημα μας είναι ,να σας απαλλάξουμε από το άγχος, όσον αφορά το αισθητικό αποτέλεσμα ενός έργου ανακαίνισης . Το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό μας ξεκινά από την καταγραφή των αναγκών σας, συνεχίζει με τον καινοτόμο και δημιουργικό σχεδιασμό και την ποιοτική κατασκευή και ολοκληρώνει τις υπηρεσίες μας με την έγκαιρη παράδοση του έργου που έχουμε αναλάβει. Στον τομέα του οικιστικού & επαγγελματικού ακινήτου εξυπηρετεί πρωτίστως την περιοχή της  Γλυφάδας και όλα τα Νότια Προάστια αλλά και οποιαδήποτε άλλη περιοχή ζητηθεί.

Our company is active in the field of renovation, decoration and construction, based in Glyfada, offering specialized services to customers, presenting them with a perfect, special image for each project. Our concern is to relieve you of the stress regarding the aesthetic result of a renovation & interior deign project. We starts by recording  your needs, continue with the innovative and creative design and the quality construction and complete our services with the delivery of the project on time within schedule. In the field of residential & commercial real estate, we primarily serve the area of ​​Glyfada and all the Southern Suburbs, as well as any other area requested.